Asmens duomenų apsauga

Atgal
Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) reikalavimus, UAB „Vilniaus viešasis transportas“ yra paskirtas Asmens duomenų apsaugos pareigūnas. Asmens duomenų apsaugos pareigūnas siekia užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, taip pat spendžia klausimus, susijusius su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ nekaupia fizinių asmenų duomenų, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą.
 
Kviečiame susipažinti su bendrovės  DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠU.

Jeigu turite klausimų dėl duomenų apsaugos taisyklių įgyvendinimo UAB „Vilniaus viešasis transportas“ ar problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, kreipkitės toliau nurodomais kontaktais:

Duomenų apsaugos pareigūnė Indrė Kemėšiūtė
Tel. Nr. +37065546246
el. paštas duomenu.sauga@vilniausvt.lt