Aukcionai

Atgal

Keleivių aptarnavimas 1848

Plačiau

Tvarkaraščiai

Plačiau

Atsiliepimai

Plačiau

Ieškome vairuotojų

Plačiau

Aukciono skelbimas (metalo laužas)

2018 11 16

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ skelbia turto, kuris pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo tiesioginį viešą aukcioną
 
Informacija apie parduodamą metalo laužą (turtą)
Parduodama 33 nustatyta tvarka nurašyti, išregistruoti, techniškai netvarkingi, netinkami eksploatuoti autobusai ir troleibusai kaip metalo laužas. Metalo laužo svoris yra 320 tonos.Pradinė metalo laužo pardavimo kaina 67 200 Eur be PVM.
 
Informacija norintiems dalyvauti aukcione
Pardavimo objektas (metalo laužas) į dalis neskaidomas. Aukciono dalyviais gali būti tik juridiniai asmenys. Pageidaujantys dalyvauti aukcione juridinių asmenų atstovai turi turėti – tapatybę patvirtinantį dokumentą, atstovavimą pagrindžiančius dokumentus ir dalyvio mokesčio sumokėjimą liudijantį dokumentą.
 
Aukciono dalyvio mokestis – 50 Eur. Dalyvio mokestį privalo sumokėti visi ketinantys dalyvauti aukcione, ne vėliau kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki aukciono pradžios (aukciono diena neskaičiuojama). Dalyvio mokestis sumokamas pavedimu į UAB „Vilniaus viešasis transportas“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT65 7300 0101 2913 8575, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000 nurodant mokėjimo paskirtį „Aukciono dalyvio mokestis“. Dalyvio mokestis, laimėjus aukcioną, neįskaičiuojamas į parduoto turto kainą. Sumokėjusiems dalyvio mokestį, tačiau neatvykusiems ir (ar) neužsiregistravusiems, ir (ar) nelaimėjusiems dalyviams, dalyvio mokestis negrąžinamas. Dalyvio mokestis negrąžinamas, jeigu aukciono laimėtojas neatsiskaito nustatyta tvarka už aukcione nupirktą turtą. Neįvykus aukcionui dalyvio mokestis grąžinamas. Asmenys nesumokėję dalyvio mokesčio arba sumokėję dalyvio mokestį vėliau nei nustatyta arba pavėlavę atvykti neregistruojami ir į aukcioną neįleidžiami.
 
Aukcionas vyks 2018 m. gruodžio 4 d. 13 val. Žolyno g. 15, Vilnius, 200 kab. Aukciono dalyviai registruojami 2018 m. gruodžio 4 d. nuo 12.00 iki 12.45 val., 200 kab.
Antras aukcionas (neįvykus pirmajam, organizuotam 2018 m. gruodžio 4 d. 13 val.) vyks 2018 m. gruodžio 11 d. 13 val. tuo pačiu adresu. Aukciono dalyviai registruojami 2018 m. gruodžio 11 d. d. nuo 12.00 iki 12.45 val., 200 kab.
 
Aukciono eiga
Atvykusiems ir užsiregistravusiems į tiesioginį aukcioną išduodamas tiesioginio aukciono dalyvio bilietas, kuriame įrašytas tiesioginio aukciono dalyvio numeris.
Parduodamo turto minimalus kainos didinimo intervalas turi būti ne mažesnis kaip 1 procentas pradinės pardavimo kainos.
Didžiausią kainą pasiūlęs ir aukcioną laimėjęs asmuo pasirašo sutartį ir už aukcione įsigytą turtą atsiskaito per 3 darbo dienas pervedant  pinigus į UAB „Vilniaus viešasis transportas“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT65 7300 0101 2913 8575, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000.
Jei laimėtojas nepasirašo sutarties ar laiku nesumoka už aukcione laimėtą turtą, turtas bus parduodamas kitame aukcione. Nepasirašęs sutarties ir laiku neatsiskaitęs laimėtojas laikomas nesąžiningu, ir praranda teisę dalyvauti kituose aukcionuose. UAB „Vilniaus viešasis transportas“ aukciono vedėjas pasilieka teisę sustabdyti aukcioną ir neparduoti turto aukciono dalyviams jei kyla abejonių dėl aukciono dalyvių sąžiningumo.
Aukciono dalyviai negali triukšmauti, trukdyti vykdyti aukcioną. Asmenys, trukdantys vykdyti aukcioną, aukciono vedėjo sprendimu gali būti pašalinti iš aukciono ir turi nedelsdami palikti aukciono patalpas. Pašalintiems iš aukciono asmenims palikus patalpas, aukcionas tęsiamas toliau. Pašalinti iš aukciono asmenys praranda teisę dalyvauti kituose aukcionuose.
 
Aukciono laimėtojas, pirmame arba antrame aukcione nupirktą metalo laužą, pasirašęs sutartį ir apmokėjęs už aukcione įgytą turtą, išveža iš Aukciono rengėjo teritorijos esančios Verkių g. 52, Justiniškių g. 14, Žolyno g. 15, Vilnius savo transporto priemonėmis, lėšomis ir savo rizika per 10 kalendorinių dienų.
 
Parduodamą turtą galima apžiūrėti Verkių g. 52, Justiniškių g. 14, Žolyno g. 15, Vilnius 2018 m. lapkričio 26-30 d. nuo 12.00-15.00 val., susitarus iš anksto su aukciono rengėju UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Techninio skyriaus inžinieriumi Romanu Vilčinsku, tel. +370 5 2394 636, mob. tel. +370 610 05804.