Aukcionai

Atgal

Keleivių aptarnavimas 1848

Plačiau

Tvarkaraščiai

Plačiau

Atsiliepimai

Plačiau

Ieškome vairuotojų

Plačiau

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ skelbia transporto priemonių (autobusų) atsarginių dalių (turto) pardavimo tiesioginį viešą aukcioną

2020 01 10

Informacija apie parduodamas transporto priemonių (autobusų) atsargines dalis (turtą)

Parduodamos transporto priemonių (autobusų) atsarginės dalys nuosavybės teise priklausančios UAB „Vilniaus viešasis transportas“. Pirmenybė teikiama aukciono dalyviams perkantiems visas skelbime (trijuose sąrašuose) išvardintas transporto priemonių (autobusų) atsargines dalis, kurių pirminė pardavimo kaina yra 1454,8 Eur be PVM. Neatsiradus aukciono dalyvių norinčių pirki visas skelbime (trijuose sąrašuose) išvardintas transporto priemonių (autobusų) atsargines dalis, jas bus galima įsigyti perkant vieno sąrašo visas atsargines dalis. Neatsiradus aukciono dalyvių norinčių pirkti prieš tai išvardintais būdais atsargines dalis, jas bus galima įsigyti perkant vienos ar kelių grupių iš vieno arba kelių sąrašų (pvz. variklio ar elektros) atsargines dalis arba perkant atsargines dalis pagal atskiras pozicijas iš bet kurio sąrašo.

 Transporto priemonių (autobusų) atsarginių dalių sąrašai pateikiami čia:

Informacija norintiems dalyvauti aukcione

Aukcione gali dalyvauti fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys. Nustatyta tvarka aukcione užsiregistravę fiziniai asmenys aukciono metu su savimi turi turėti tapatybę patvirtinantį dokumentą, juridinių asmenų atstovai – tapatybę patvirtinantį dokumentą, atstovavimą pagrindžiančius dokumentus ir dalyvio mokesčio sumokėjimą liudijantį dokumentą.

Aukciono dalyvio mokestis – 20 Eur. Dalyvio mokestį privalo sumokėti visi ketinantys dalyvauti aukcione, ne vėliau kaip likus 1 (vienai) dienai iki aukciono pradžios. Dalyvio mokestis sumokamas pavedimu į UAB „Vilniaus viešasis transportas“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT65 7300 0101 2913 8575, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000 nurodant mokėjimo paskirtį „Aukciono dalyvio mokestis“. Dalyvio mokestis, laimėjus aukcioną, neįskaičiuojamas į parduoto turto kainą. Dalyvio mokestis negrąžinamas neatvykusiems, neužsiregistravusiems, dalyvavusiems, nelaimėjusiems ir laimėjusiems aukciono dalyviams. Dalyvio mokestis grąžinamas, kai dalyvio mokestį yra sumokęs tik vienas dalyvis ir dėl to aukcionas neįvyko.

Aukciono dalyvio užstatas – 30 Eur. Aukciono dalyvio užstatas sudaro – 2 proc. nuo pradinės transporto priemonių (autobusų) atsarginių dalių pardavimo kainos, kurį privalo sumokėti visi ketinantys dalyvauti aukcione, ne vėliau kaip likus 1 (vienai) dienai iki aukciono pradžios (aukciono diena neskaičiuojama). Dalyvio užstatas sumokamas pavedimu į UAB „Vilniaus viešasis transportas“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT65 7300 0101 2913 8575, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000 nurodant mokėjimo paskirtį „Aukciono dalyvio užstatas“. Dalyvio užstatas, laimėjus aukcioną, įskaičiuojamas į parduoto turto kainą. Sumokėjusiems dalyvio užstatą, tačiau neatvykusiems ir (ar) neužsiregistravusiems, ir (ar) nelaimėjusiems dalyviams, užstatas grąžinamas. Neįvykus aukcionui dalyvio užstatas grąžinamas. Aukciono dalyvio užstatas negrąžinamas, jeigu aukciono laimėtojas nepasirašo sutarties ir (ar) neatsiskaito nustatyta tvarka už aukcione nupirktą turtą.

Aukcionas vyks 2020 m. sausio 30 d. 13 val. Žolyno g. 15, Vilnius, 200 kab. Aukciono dalyviai registruojami 2020 m. sausio 30 d. nuo 12.30 iki 12.55 val., 200 kab.

Antras aukcionas (neįvykus pirmajam, organizuotam 2020 m. sausio 30 d. 13 val.) vyks 2020 m. vasario 6 d. 13 val. tuo pačiu adresu. Aukciono dalyviai registruojami 2020 m. vasario 6 d. nuo 12.30 iki 12.55 val., 200 kab.

Aukciono eiga

Atvykusiems ir užsiregistravusiems į tiesioginį aukcioną išduodamas tiesioginio aukciono dalyvio bilietas, kuriame įrašytas tiesioginio aukciono dalyvio numeris.

Asmenys nesumokėję dalyvio mokesčio ir (ar) aukciono dalyvio užstato arba sumokėję dalyvio mokestį ar aukciono dalyvio užstatą vėliau nei nustatyta arba pavėlavę atvykti neregistruojami ir į aukcioną neįleidžiami. Parduodamo turto minimalus kainos didinimo intervalas turi būti ne mažesnis kaip 1 procentas pradinės pardavimo kainos. (Galima mažiausia pardavimo kaina – pradinė pardavimo kaina + 1 procentas nuo pradinės pardavimo kainos). Didžiausią kainą pasiūlęs už visas išvardintas transporto priemonių atsargines dalis ir aukcioną laimėjęs arba pasiūlęs didžiausią už sąrašo (-ų) ar grupės (-ių) kainą juridinis arba fizinis asmuo (-ys) per 3 darbo dienas pasirašo sutartį ir atsiskaito už aukcione įsigytą turtą pervedant  pinigus į UAB „Vilniaus viešasis transportas“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT65 7300 0101 2913 8575, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000.

Nepasirašęs sutarties ir (ar) laiku neatsiskaitęs juridinis arba fizinis asmuo laikomas nesąžiningu, ir praranda teisę dalyvauti kituose aukcionuose. Jei laimėtojas nepasirašo sutarties ar laiku nesumoka už aukcione laimėtą turtą, turtas bus parduodamas kitame aukcione.

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ aukciono vedėjas pasilieka teisę sustabdyti aukcioną ir neparduoti turto aukciono dalyviams jei kyla abejonių dėl aukciono dalyvių sąžiningumo.

Aukciono dalyviai negali triukšmauti, trukdyti vykdyti aukcioną. Asmenys, trukdantys vykdyti aukcioną, aukciono vedėjo sprendimu gali būti pašalinti iš aukciono ir turi nedelsdami palikti aukciono patalpas. Pašalintiems iš aukciono asmenims palikus patalpas, aukcionas tęsiamas toliau. Pašalinti iš aukciono asmenys praranda teisę dalyvauti kituose aukcionuose.

Aukciono rengėjas už įsigytų transporto priemonių (autobusų) atsarginių dalių kokybę neatsako ir nepriima jokių pretenzijų.

Aukciono laimėtojas, pasirašęs sutartį ir apmokėjęs už aukcione įgytą turtą, iš Aukciono rengėjo teritorijos esančios Verkių g. 52, Vilnius, pasiima savo lėšomis ir savo rizika per 5 kalendorines dienas. Parduodamas transporto priemonių (autobusų) atsargines dalis (turtą) galima apžiūrėti Verkių g. 52, Vilnius 2020 m. sausio 27-28 d. ar vasario 3-4 d. nuo 12.00-15.00 val., susitarus iš anksto su aukciono rengėju UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Bendrųjų reikalų departamento inžinieriumi Romanu Vilčinsku, tel. +3705 2394 636, mob. tel. +370 610 05804.